Số lượng in / 1 mẫuĐơn giáThành tiềnQuy cách
Catalogue 12 trang A4 - Bìa C250 cán mờ - Ruột C150
300 18,700 5,610,000

- Catalogue - 12 trang A4
- In offset 4 màu x 2 mặt
- Bìa C250 - Cán màng mờ - 04 trang
- Ruột C150 - 08 trang
- Đóng cuốn thành phẩm(205x285cm)

 
500 13,200 6,600,000
1,000 8,300 8,300,000
2,000 6,100 12,200,000
3,000 4,950 14,850,000
Catalogue 16 trang A4 - Bìa C250 cán mờ - Ruột C150
300 22,000 6,600,000

- Catalogue - 16 trang A4
- In offset 4 màu x 2 mặt
- Bìa C250 - Cán màng mờ - 04 trang
- Ruột C150 - 12 trang
- Đóng cuốn thành phẩm(205x285cm)

 
500 14,800 7,400,000
1,000 10,200 10,200,000
2,000 6,600 13,200,000
3,000 5,390 16,170,000
Catalogue 20 trang A4 - Bìa C250 cán mờ - Ruột C150
300 27,300 8,190,000

- Catalogue - 20 trang A4
- In offset 4 màu x 2 mặt
- Bìa C250 - Cán màng mờ - 04 trang
- Ruột C150 - 12 trang
- Đóng cuốn thành phẩm(205x285cm)

 
500 17,400 8,700,000
1,000 10,800 10,800,000
2,000 7,200 14,400,000
3,000 5,950 17,850,000
Catalogue 24 trang A4 - Bìa C250 cán mờ - Ruột C150
300 31,600 9,480,000

- Catalogue - 24 trang A4
- In offset 4 màu x 2 mặt
- Bìa C250 - Cán màng mờ - 04 trang
- Ruột C150 - 12 trang
- Đóng cuốn thành phẩm(205x285cm)

 
500 20,400 10,200,000
1,000 13,100 13,100,000
2,000 8,400 16,800,000
3,000 6,900 20,700,000
Catalogue 24 trang A4 - Bìa C250 cán mờ - Ruột C150
300 35,800 10,740,000

- Catalogue - 24 trang A4
- In offset 4 màu x 2 mặt
- Bìa C250 - Cán màng mờ - 04 trang
- Ruột C150 - 12 trang
- Đóng cuốn thành phẩm(205x285cm)

 
500 22,600 11,300,000
1,000 14,100 14,100,000
2,000 9,100 18,200,000
3,000 7,300 21,900,000